HARRIET LÖWENHJELMTag mig. - Håll mig. - Smek mig sakta.


Famna mig varligt en liten stund.

Gråt ett grand - för så trista fakta.

Se mig med ömhet sova en blund. 

Gå ej från mig. - Du vill ju stanna,

stanna tills själv jag måste gå.

Lägg din älskade hand på min

panna.

Än en liten stund är vi två.


I natt skall jag dö. - Det flämtar en

låga.

Det sitter en vän och håller min

hand.


I natt skall jag dö.- Vem, vem skall

jag fråga,

vart jag skall resa - till vilket land?

I natt skall jag dö. - Och hur skall

jag våga?


I morgon finns det en ömkansvärd

och bitter hjälplös stackars kropp,

som bäres ut på sin sista färd

att slukas av jorden opp.