Var ju på återbesök hos doktorn igår för att få svar på alla undersökningar å blodprover jag fått göra.
Och som tur var så va de inte glutenöverkänslighet och dom hittade inga tecken på infektion eller autoimuna sjukdommar så de va ju bra..
Ska göra en magnetkarera undersökning nästa vecka men dom kommer förmodligen inte hitta nått där heller. så de verkar som att jag inte ätit tillräkligt med b12 dom senaste åren..
Så kommer fortsätta med b12 tabletterna och ska göra ett nytt blodtest om 6-8 veckor..
1. Efexor 1tablett på morgonen
2.Metoprolol 1tablett på morgonen
3.Buspiron 1tablett morgon och en kväll, ska höjas till 2 tabletter morgon och kväll om en vecka.
4.Folacin 2 tabletter morgon middag och kväll
5.Behepan 2 tabletter en gång om dan
6.Lergigan upp till 3 tabletter vid behov.
7.Seroquel 3tabletter vid behov

skulle även börja ta seroquelen regelbundet men minns inte om jag skulle ta en tablett morgon och kväll eller hur de va han sa så skiter i de tills vidare och så skiter jag i flagylen jag skulle ta 3 gånger om dagen också för den va jobbig..

nu hoppas jag att jag kommer kommaihåg allt detta...

Vissa hävdar att psykiska problem inte är sjukdomar påriktigt utan snarare en inbillning.

många utan personlig erfarenhet av psykisk ohälsa och sjukdom med dess omfattande följder är beredda att godta den teorin.

Men för dom som är psykisktsjuka är de psykiatriska besvären lika verkliga som någon fysisk sjukdom.

En anledning till svårigheten att förstå och acceptera sjukdomsbegreppet är att personer med psykisk ohälsa inte visar några yttre tecken på sjukdom. Utan rullstol, blindkäpp, bandage runt huvudet eller andra synliga handikapp eller sjukdomstillstånd framstår de som vilken frisk person som helst. Detta kan även gälla talet och uppträdandet i övrigt.  Skamsna gör många dessutom allt för att dölja sin situation.

Inom psykiatrin råder idag stor enighet om att det finns ett stort antal identifierbara tillstånd, störningar och sjukdomar inom hjärnans och själens ramar.

De flesta av dessa kan diagnosticeras och behandlas någorlunda säkert. Här sker en kontinuerlig utveckling. Forskningen kastar hela tiden nytt ljus över det praktiska arbetet.

En sådan är att de olika diagnoserna ofta går in i varandra. Ibland kan också fysiska sjukdomar ha psykiska orsaker, och tvärtom. Med den kunskapen tenderar specialiteter som neurologi, psykiatri och internmedicin att närma sig varandra. Därmed håller även en traditionellt skarp gräns mellan psykiska och fysiska sjukdomar på att luckras upp. Idag är de flesta inom den professionella sfären överens om att psykisk ohälsa och sjukdom lika lite som hjärtinfarkt och diabetes kan avfärdas som mänsklig inbillning.